CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 1 – MINH LÝ THIÊN (HIỂU RÕ VỀ LÝ)

2. THẾ NÀO LÀ ĐỨC?

Thuận theo phép tắc làm người của đạo Ngũ Luân chính là Đức

Giữa người với người, không luận là giàu nghèo sang hèn, đều tự nhiên sinh ra năm mối quan hệ, gọi là “Phụ tử hữu thân, quân thần hữu nghĩa, phu phụ hữu biệt, trưởng ấu hữu tự, bằng hữu hữu tín“. (Cha con có tình thân, Vua tôi có đạo nghĩa, vợ chồng có khác biệt, lớn nhỏ có thứ tự, bạn bè có tín nghĩa). Khi chúng ta thuận theo chánh đạo của Ngũ Luân, tự nhiên đức hạnh lưu lộ ra ngoài. Phụ tử hữu thân, thân là đức; Quân thần hữu nghĩa, nghĩa là đức. Phu phụ hữu biệt, biệt là đức; Trưởng ấu hữu tự, tự là đức; bằng hữu hữu tín, tín là đức. Kì thật, tất cả vấn đề trong thế gian này, chỉ cần người với người đối xử tốt với nhau thì phần lớn vấn đề đều được hoá giải. Khi người đã tôn trọng người, thì nội tâm của họ có cung kính, có nhân từ, liền sẽ yêu tiếc vạn vật. Cho nên, mặc dù thế giới này có loạn, nhưng muốn giải quyết vấn đề cũng không phức tạp, chỉ cần đem Ngũ Luân làm cho tốt, làm người cho tốt, vấn đề liền được giải quyết rồi.

Từ là đức của người làm cha, Hiếu là đức của người làm con.

Mối quan hệ giữa cha và con có phải là do một người nào đó quy định hay không? Không phải, nó là một loại trật tự trong tự nhiên. Khi con cái sinh ra, có người nào quy định rằng người làm cha phải đối với con cái rất từ ái không? Không có. Khi họ nhìn thấy đứa con vừa mới chào đời, chẳng ai bảo cũng sinh khởi lòng từ ái và sự quan tâm vô hạn, chỉ muốn làm sao để con cái có thể khoẻ mạnh trưởng thành. Con cái từ nhỏ đối với cha mẹ cũng là vô cùng quấn quýt, loại yêu thương đó là thiên tính. Rất nhiều trẻ nhỏ một, hai tuổi, khi cha mẹ xử phạt chúng, càng đánh chúng, chúng càng chạy đến sà vào lòng cha mẹ, đánh càng mạnh, chúng càng ôm chặt. Con cái còn nhỏ, mở miệng ra đều là bố mình nói thế này, mẹ mình nói thế này. Cho nên, cha từ – con hiếu, cái loại thân tình này giữa cha con, mẹ con đều là tự nhiên vậy.

Học Vi Nhân Phụ (Học làm cha của người)

Hiện nay, mối quan hệ giữa cha và con có phải là “Phụ tử hữu thân” hay không? Tại sao trật tự của tự nhiên bị bẻ cong mất rồi? Cần phải tìm ra được nguyên nhân. Phụ từ (cha nhân từ), như thế nào là từ ái với con cái? Điều này rất quan trọng, nếu như từ ái với con cái mà dùng sai phương pháp, sẽ biến thành nịch ái (yêu thương nuông chiều quá mức). Chính mình còn cảm thấy là đó là tốt cho con, kì thật là đang làm hại con cái. Làm cha mẹ có cần phải học tập giáo huấn của Thánh Hiền hay không? Phải học! Làm nguời không phải chỉ là học vi nhân sư (học làm để làm thầy của người), mà còn phải học vi nhân phụ (học để làm cha của người), học vi nhân mẫu (học làm mẹ của người).Tam Tự Kinh” nói “Dưỡng bất giáo, phụ chi quá(Nuôi không dạy, lỗi ở cha), phương pháp giáo dục con cái mà bị sai rồi, cũng là do lỗi của người làm cha mẹ. Rất nhiều người mẹ nói là “Lỗi ở cha“, với tôi không có liên quan gì, thực tế trong câu “Lỗi ở cha” cũng đã bao hàm cả người mẹ ở trong đó rồi.