CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 2 – HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)

12. LỚP HỌC THÊM CÓ THỂ HUẤN LUYỆN CHO CON CÁI THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP ĐƯỢC KHÔNG?

Tôi quan sát thấy những đứa trẻ tham gia các lớp học thêm, vừa nhìn thấy nội dung bài học ngày hôm nay thì liền nói:

– Cái này mình ở lớp học thêm nghe qua rồi.

Nó còn vỗ vỗ vào bạn học bên trái, bên phải rồi nói:

– Tớ nghe qua rồi, tớ nghe qua rồi.

Nó cảm thấy rất kiêu ngạo, cho nên lúc lên lớp thì thiếu sự chuyên tâm, sau này việc cầu học vấn chính là một căn bệnh rất lớn. Nếu như hôm nay lên lớp, nó vẫn chưa học qua thì nó sẽ nghĩ gì?

– “Dù sao đi nữa thì thầy giáo lớp học thêm cũng sẽ dạy, sau này mình nghe lại cũng được”.

Mức độ tập trung của một người bắt đầu hạ xuống thì toàn bộ tình hình học tập sẽ một mạch đi xuống.

Tôi lại quan sát thấy một số đứa trẻ trước khi đi thi, đều cầm lấy một tờ giấy, là giấy gì? Là những trọng điểm mà lớp học thêm chuẩn bị cho chúng, đây là cái tiêu chuẩn “Lúc lâm chung mới ôm chân Phật“, chỉ học thuộc những gì thầy giáo chuẩn bị, sau khi thi, tôi nghĩ có thể chẳng đến một ngày thì chúng đã “chữ thầy trả hết cho thầy”. Mà những đứa trẻ khác không đi học thêm, lên lớp rất là tập trung, tất cả khoa mục phải thi cử, chúng sẽ tự mình vạch ra được trọng điểm, tự mình chuẩn bị, tự mình làm, phương pháp, kĩ xảo học tập cũng từng chút từng chút một tích luỹ lên. Cho nên, người tiêu tiền khiến cho con cái mất tập trung, làm cho con cái đều ỷ lại vào thầy giáo lớp học thêm, mà không phải là huấn luyện năng lực học tập của chính mình. Ngược lại, những đứa trẻ không đi đến lớp học thêm thì khi lên lớp sẽ tập trung học tập, biết đưọc làm thế nào để học tập. Hai loại trẻ nhỏ này khi lên đến trung học, thành tích sẽ nhanh chóng lệch xa, đây cũng là kinh nghiệm của tôi. Bởi vì tôi từ nhỏ không có học thêm, tôi có nhiều bạn học đều có đi học thêm, kết quả vừa lên cấp hai, thành tích của tôi và họ có cao thấp khác nhau. Lớp học thêm rất khó huấn luyện năng lực và thái độ học tập cho trẻ nhỏ, cho nên tiêu tiền không nhất định là hữu dụng.