CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 2 – HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)

2. CON CÁI KHÔNG THÍCH HỌC TẬP THÌ PHẢI LÀM SAO?

Không hiếu học là kết quả, nguyên nhân ở đâu?

Một gia đình mà không có phong khí hiếu học, ảnh hưởng đối với trẻ nhỏ rất lớn. Tôi nói với các phụ huynh, nếu như các vị nói với con cái rằng, con không nhanh đi học bài đi cho mẹ, sao còn ở đó xem ti vi hả, con cái đương nhiên sẽ miễn cưỡng rời đi, vừa đi vừa ngoảnh đầu nhìn lại. Đột nhiên quý vị nói:

– Mẹ đếm đến ba, còn không đi học bài là phải ăn đòn đấy!

Vậy thì con cái rất tiếc nuối đành đi học bài. Thế nhưng, các con ngồi trước bàn học, tâm đặt ở đâu? Cái gọi là trên làm dưới bắt chước, cha mẹ không hiếu học, mà muốn con cái hiếu học, rất là khó! Nội tâm của con cái sẽ rất bất mãn, lâu ngày chày tháng, con cái sẽ chẳng nghe lời cha mẹ nữa.

Thân giáo giả tòng (thân giáo thuận theo)

Ở ngay trong ký ức của tôi, cha mẹ cũng chưa từng dặn dò qua tôi và chị tôi phải đi đọc sách cho tốt. Lúc tôi còn bé, nhìn thấy cha mẹ ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi vào phòng đọc sách. Lúc đó tuổi tôi còn nhỏ, khi cha mẹ ở trong thư phòng mà đọc sách thì tôi và chị tôi không dám ngồi đó mà xem ti vi, rất tự nhiên, cả hai chị em liền đi lên lầu để đọc sách, lâu ngày chày tháng, thói quen tự giác học tập của chúng tôi đã thành tự nhiên rồi. Người xưa nói: “Thân giáo giả tòng, ngôn giáo giả tụng.” (Thân giáo thuận theo, ngôn giáo tranh cãi). Bạn có thân giáo, chúng sẽ học theo bạn, làm theo bạn; ngôn giáo chỉ là yêu cầu ở trên miệng mà chính mình không làm được, đến sau cùng con cái nhất định không phục tùng sự chỉ đạo của bạn. Hiện nay trẻ nhỏ vì sao dạy không được? Bởi vì người lớn không lấy thân làm gương. Thậm chí con cái còn khuyên bạn: “Mẹ à, đừng có chơi mạt chược nữa.“, bạn còn đánh cho chúng một trận, sau này chúng có còn nghe lời bạn nữa không? Căn bản là không thể, cũng không thể tôn trọng bạn.

Tôi nhớ lúc cha tôi năm mươi mấy tuổi, công ty của ông cần nhân viên đi thi lấy chứng chỉ văn phòng giao dịch chứng khoán, có một số chứng chỉ này mới có thể điều hành văn phòng chứng khoán, do đó công ty cử rất nhiều người đi thi. Cha tôi lớn tuổi nhất, những người khác đều là thanh niên khoảng tầm trên dưới 30 tuổi, kết quả chỉ có một mình cha tôi thi đậu. Tôi nhìn thấy cha tôi đã hơn 50 tuổi rồi, mỗi ngày đều xem sách, trong lòng tự nhiên kính phục. Cho nên, hôm nay bạn về nhà trước tiên không cần phải dạy con cái, bạn tự mình bắt đầu đọc “Đệ Tử Quy“, đọc kinh điển, tin rằng con cái của bạn đi qua bên bạn, cũng sẽ tự nhiên mà khởi lòng cung kính. Phong khí học tập của gia đình đều phải trông cậy vào trưởng bối, trông cậy vào cha mẹ trước hết tự mình phải nỗ lực thực hành, chỉ có như thế, con cái mới có thể học tập tốt được, ngày ngày sẽ hướng lên trên.