CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 2 – HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)

7. LÀM THẾ NÀO ĐỂ VUN TRỒNG CỘI GỐC PHƯỚC ĐỨC NHÂN SINH CHO CON CÁI?

Từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền

“Phước điền khốc tâm canh” (Ruộng phước nương vào tâm cày cấy), khi một đứa bé từ nhỏ, cái mà chúng vun trồng chính là một loại thiện nguyện thiện niệm, thì khởi tâm động niệm của nó đều là ở chỗ tăng thêm phước phần cuộc đời của chính mình. Rất nhiều người cho rằng cả đời của một người là phải làm việc mới có thể giúp đỡ được cho xã hội, sau khi người ta già rồi, sẽ không có cách gì tận hết được tâm lực của mình đối với xã hội nữa, một người từ 20 tuổi đến 60 tuổi, trong bốn mươi năm này, mới là giai đoạn hoàng kim để tạo phước cho xã hội. Kì thật, khi một đứa trẻ từ nhỏ đã tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, thì giai đoạn hoàng kim tạo phước cho xã hội tuyệt đối không chỉ có thời gian 40 năm thôi đâu.

Có một đứa bé mới 2 tuổi, bé học xong tiết đầu tiên của khoá học “Đệ Tử Quy”, về đến nhà, cha mẹ liền hỏi bé:

– Hôm nay con học gì vậy?

Đứa bé trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ:

Hiếu thuận cha mẹ!

Bốn chữ này nói ra rất có khí phách, cha mẹ nghe thấy rồi rất vui mừng. Lần thứ hai về nhà, cha mẹ cũng không kêu bé, nhưng bé lập tức đi rót nước mời cha mẹ uống, đây là những điều bé học ở tiết học thứ hai của khoá học. Cho nên, một đứa bé tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, từ nhỏ đã có thể lợi ích cho gia đình, cũng đang lợi ích cho xã hội.

Một đứa bé nếu như từ nhỏ tiếp nhận giáo dục Thánh Hiền, sinh mạng của nó không chỉ là từ 20 tuổi mới bắt đầu phát quang. Từ mấy tuổi bắt đầu? Nếu như khi người mẹ này mang thai mà đã biết mở “Đệ Tử Quy” cho nó xem, cho nó nghe một số kinh điển Thánh Hiền này, đứa bé này từ khi sinh ra đã có thể hoằng dương Thánh giáo, sinh mạng của nó từ nhỏ có thể đã có giá trị. Đứa bé từ nhỏ đã đọc sách Thánh hiền, lớn lên tạo phước cho xã hội, trí tuệ của nó sẽ càng ngày càng tăng lên, càng già càng có giá trị. Đến lúc đó, rất nhiều người hậu sanh vãn bối đều muốn thân cận, bởi vì thân cận với người như vậy thì có thể có được sự mở mang đối với cuộc đời, giảm thiểu rất nhiều sự mò mẫm vô nghĩa. Cho nên, người tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền, sinh mệnh của họ không phải là 60 tuổi kết thúc, mà là không luận già như thế nào cũng rất có giá trị.

Thầy của chúng tôi là giáo thọ Thích Tịnh Không, năm nay đã 83 tuổi, đi đến khắp nơi trên thế giới, đều có số lượng học trò rất lớn mong mỏi có thể nhận được giáo huấn của Ngài, không chỉ là người trong nước chúng ta mong nhận được giáo huấn của Ngài, mà các tôn giáo, dân tộc trên khắp thế giới hiện nay đều vô cùng mong đợi có thể thân cận được vị trưởng giả này. Cho nên, sinh mệnh của Ngài không hề kết thúc, bởi vì giáo huấn của Ngài là từ trong tâm chân thành mà phát xuất ra, tâm chân thành vượt qua không gian thời gian. Sách “Trung Dung” nói: “Thành giả, vật chi chung thuỷ (chân thành là sự khởi đầu và kết thúc của sự vật), chân thành nhất định có thể thành tựu được sự việc, hơn nữa chí thành như thần, chí thành có thể cảm thông. Dùng tâm chân thành mà biểu hiện ra ngôn ngữ, hành vi, sẽ không vì thời gian không gian mà thay đổi sức ảnh hưởng. Do đó, Khổng Lão Phu Tử có phải là đã rời khỏi thế gian này rồi hay không? Không có! Tinh thần của Ngài vẫn trường tồn, là khuôn mẫu cho đời sau.

Phụ huynh phải có nhận thức chính xác

Phạm Trọng Yêm có còn sống không? Vào năm 2002, Trung Quốc tổ chức một hoạt động người Hoa toàn cầu đọc kinh điển, người Hoa ở Malaysia, Singapore, Hồng Kông, Indonesia cho đến người Hoa khắp nơi trên thế giới, đều đến Sơn Đông Khúc Phụ. Trong đó có mời một vị khách đặc biệt, ông ấy chính là con cháu đời sau của Phạm Trọng Yêm, đến nay đã là 800 năm, con cháu thế hệ sau của Phạm Trọng Yêm đời đời đều rất có thành tựu. Trong lúc diễn giảng tôi có để ý đến vị truyền nhân đời sau này của Phạm Trọng Yêm, khuôn mặt của ông rất lớn, dái tai cũng rất lớn và rũ xuống (tướng tai to mặt lớn), vừa nhìn chính là tướng phú quý. Giáo huấn của Phạm Trọng Yêm đến nay hơn 800 năm rồi vẫn còn ảnh hưởng đến con cháu thế hệ sau của ông. Vị trưởng giả này trong lúc hoạt động ở Sơn Đông Khúc Phụ, đem “Nhạc Dương Lầu Ký” của Phạm Trong Yêm phổ thành bài hát, hơn nữa lại lên bục để diễn xướng, khi ông ấy hát đến “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc” (Lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ), tin rằng Phạm Trọng Yêm trên trời linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy cả đời này của ông thật sự có giá trị, không trôi qua uổng phí. Cho nên, khi con cái của chúng ta từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh hiền thì sẽ biết được dùng tâm chân thành, yêu thương để kinh doanh cuộc đời, tin rằng giá trị cả đời này của chúng sẽ vĩnh viễn lưu truyền không bị mai một.

Quý vị là người làm cha mẹ, là người làm trưởng bối, rốt cục quý vị phải để cho con quy hoạch ra được cấu trúc cuộc đời ra sao, điều này rất quan trọng! Quý vị hi vọng chúng có thể làm khuôn mẫu cho hậu thế, hay là hi vọng chúng không phải chết đói là được rồi? Tư tưởng quan niệm của chúng ta sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến con cháu thế hệ sau. Làm người phải có chí khí, khi chúng ta biết được Văn hoá truyền thống có thể giải quyết được vấn đề của xã hội và thế giới, chúng ta phải nên có trách nhiệm không được đùn đẩy cho người khác, phải dũng cảm mà đứng ra. Dũng cảm đứng ra cũng không phải đến nỗi đầu rơi máu chảy, từ chỗ nào mà bắt đầu? Từ chính mình tu thân mà bắt đầu làm, rất nhiều sự nghiệp lớn đều là bắt tay từ những chỗ nhỏ, từng bước từng bước mà làm ra. Trong sách “Đại học” có một câu giáo huấn vô cùng quan trọng: “Tự Thiên Tử dĩ chí ư thứ nhân, nhất thị giai dĩ thu thân vi bổn“, ý nghĩa chính là nói, không luận là người lãnh đạo đất nước hay là những tầng lớp thấp nhất trong xã hội, muốn quản lý tốt đất nước, quản lý tốt gia đình, phải từ chỗ nào mà bắt tay làm? Từ tu dưỡng đạo đức, học vấn của chính mình. Khi quý vị có đạo đức, học vấn thì có thể tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Thậm chí là các sự việc rất phức tạp, bạn đem chúng giải quyết từng chút một như kéo tơ bóc kén, kì thật rất đơn giản.

Trẻ nhỏ từ bé đã có sự tồn tâm như thế, chúng đã vì gia đình, vì xã hội mà kiến lập được một khuôn mẫu rất tốt, cho nên sinh mệnh của chúng là từ bé đã bắt đầu sinh ra giá trị. Một đứa bé từ bé đã biết “Đọc sách chí ở thánh hiền“, phải đem những đạo đức học vấn mà mình học được đi phụng hiến cho xã hội, khi chúng có thái độ làm người xử thế như vậy, thì một khi chúng bước vào xã hội thì sẽ không vì bản thân mà nghĩ, mà là vì xã hội mà gánh vác, cống hiến được trọn hết bổn phận của chúng. Lượng lớn thì phước sẽ lớn, có cái tâm lượng như vậy, phước nhất định lớn, đợi đến khi chúng bước vào tuổi xế chiều, phước tự nhiên sẽ đến thôi.

Tương quan nhi thiện (Nhìn nhau để làm thiện)

Có một đứa bé mới hơn 2 tuổi, ngày đầu tiên đi học, nhìn thấy Thầy cô giáo mời rất nhiều bạn học đứng lên sân khấu để chia sẻ xem tuần này đã làm được những việc Hiếu thuận nào với cha mẹ. Học vấn quý ở nỗ lực thực hành, sau khi học xong, về nhà thì phải thực hiện thật tốt, cho nên rất nhiều bạn học nói, các bạn giúp đỡ cha mẹ lấy nước rửa chân, gọt trái cây cho cha mẹ ăn. Bạn nhỏ hơn 2 tuổi này nhìn thấy các anh lớn, các chị lớn đều làm được những việc Hiếu hạnh đó, làm cho bé sinh khởi cái tâm muốn bắt chước. Cho nên, người lớn dạy trẻ nhỏ là một phương pháp, trẻ nhỏ dạy trẻ nhỏ lại là một phương pháp tốt khác, gọi là “tương quan nhi thiện“, chúng sẽ quan sát lẫn nhau. Đứa bé này sau khi về nhà, lập tức cầm lấy tách trà ngay ngắn rót nước mời cha mẹ uống.

Đứa bé hơn 2 tuổi có sự tồn tâm như thế, bé đã vun trồng được phước phần của mình. Mà hành vi như vậy của bé là tu thân, cũng đã cảm động cha mẹ của bé, ngay cả đứa bé mới có hai tuổi còn biết được rót trà cho cha mẹ uống, còn biết nơi nơi vì cha mẹ mà nghĩ, tin rằng cha mẹ của bé cũng cảm thấy ngay cả con mình còn như thế này, bản thân mình càng phải tích cực thực hành Hiếu đạo, cho nên con cái như vậy đã bắt đầu tề gia rồi. Cái ví dụ này, tôi ở Trung Quốc đại lục đã giảng khắp mọi miền Nam Bắc, thậm chí còn dương danh ở hải ngoại, giảng đến cả Malaysia, Singapore, Indonesia. Bởi vì có công phu tu thân chân thật của đứa bé này, nên chúng tôi mới có thể thúc đẩy ví dụ này, khiến cho càng nhiều người, để cho mọi người trong thiên hạ đều có thể lấy đó mà học theo.

Phước điền khốc tâm canh (Phước điền nương vào tâm để cày cấy)

Rất nhiều bằng hữu nói: Tôi chẳng có tiền, làm sao gieo được cái nhân bố thí? Bố thí tài tuyệt đối không chỉ là tiền thôi đâu, bố thí tài có hai dạng bố thí là bố thí “nội tài” và bố thí “ngoại tài“. Chúng ta làm việc rất nỗ lực, đây là bố thí nội tài; sức lao động, kinh nghiệm, trí tuệ, đều thuộc về bố thí nội tài. Bố thí ngoại tài là ý nói bố thí tiền của và vật phẩm. Bố thí tiền tài có phải là quyên góp tiền tài càng nhiều, phước báo càng lớn hay không? Không phải! Tôi đã từng xem qua một tờ báo, có một cặp vợ chồng nông dân, tuổi cũng rất lớn, đúng lúc gần nhà họ định xây bệnh viện, họ liền đem tiền quyên góp trong cả đời ra để mua một chiếc xe cấp cứu. Nhà doanh nghiệp lớn góp mấy trăm ngàn, họ cũng góp mấy trăm ngàn, thì phước báo nào lớn? Hai vợ chồng bác nông dân là đem sự tích góp cả đời bố thí sạch trơn, tấm lòng yêu thương đó của họ có thể tạo phước cho sinh mạng của biết bao nhiêu người? Mà mấy trăm ngàn của nhà doanh nghiệp kia, đối với họ mà nói chỉ là số lẻ mà thôi. Ruộng phước nương vào tâm để cày cấy, phước phần cũng là do tâm sinh, khi chúng ta có thể tận tâm tận lực mà đi bố thí, không luận là bao nhiêu tiền cũng có thể có gieo xuống vô lượng phước phần.

Thời xưa có một người con gái, lúc đi qua một ngôi chùa, cô ấy liền bước vào lễ Phật rất kiền thành, mà trên người cô ấy chỉ có 2 đồng tiền nhưng đã dâng cúng hết toàn bộ. Thầy trụ trì ngôi chùa nhìn thấy rồi rất cảm động, đích thân đứng ra vì cô ấy niệm Phật cầu phước, giúp cô ấy hồi hướng. Sau này cô ấy trở thành Hoàng Phi, cô ấy giàu sang rồi, đã đem mấy nghìn lượng vàng đến bố thí cho ngôi chùa này, kết quả Thầy trụ trì ngôi chùa không đứng ra, mà là kiếm một đồ đệ của Ngài đứng ra để giúp cô tụng kinh hồi hướng. Cô gái này rất hiếu kỳ nên đã hướng về Thầy trụ trì mà thỉnh giáo:

Trước đây con quyên góp có hai đồng tiền, đích thân Thầy trụ trì giúp con sám hối hồi hướng, nay con quyên góp những mấy nghìn lượng, sao lại gọi đồ đệ ra để giúp con tụng kinh hồi hướng?

Thầy trụ trì nói với cô ấy:

Hai đồng tiền mà cô cúng dường trước đây là xuất phát từ chân tâm của cô, cho nên ta không đứng ra giúp cô nương hồi hướng thì sẽ có lỗi với cô. Lần này mặc dù cô cúng dường những mấy ngàn lượng, thế nhưng tâm của cô đã không chân thành thiết tha giống như lần trước nữa, cho nên mời đồ đệ của ta là được rồi.

Cội gốc phước điền của một người ở chỗ tồn tâm của họ, chỉ cần có cái tâm chân thành, biết được thường hay xả tài đi cứu tế người khác, phước báo từng chút từng chút tích luỹ thì tự nhiên quả báo sẽ hiện tiền.