CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 3 – SINH HOẠT THIÊN (TRONG ĐỜI SỐNG)

1. BỒI DƯỠNG CON CÁI THẬN TRỌNG LÚC Ở MỘT MÌNH

Dạy con cái hiểu rõ vì sao phải thận độc (thận trọng lúc ở một mình)

“Nhập hư thất, như hữu nhân” (Vào phòng trống, như có người), dù cho bước vào bên trong phòng không có người nào khác, cũng không được quá lỗ mãng, phải hô thật lớn tiếng. Trẻ nhỏ bây giờ khi đến nhà người khác, vừa bước vào nhà đã đụng đông đụng tây, đây đều là hành vi vô lễ. Chúng ta đối với con cái phải có gia giáo, không được đến nhà người khác làm ra một số hành vi không phù hợp, đặc biệt là không được đi vào trong phòng ngủ của chủ nhà. “Vào phòng trống, như có người”, chúng ta cũng mở rộng đến đại tự nhiên, khi trẻ nhỏ đi ở trong đại tự nhiên, cũng phải nên tôn kính vạn vật trong trời đất, không được la to hét lớn. Chúng ta phải dạy dỗ trẻ nhỏ: Con hôm nay đi leo núi, ai là chủ nhân? Động vật, thực vật trên núi là chủ nhân, chúng ta là người làm khách, người làm khách khi đến nhà người khác có được la to hét lớn hay không? Làm như vậy là sai đấy. Cho nên, đi trong đại tự nhiên, chúng ta là người làm khách, phải có lễ phép, có giáo dưỡng, không được lớn tiếng quá, sẽ làm phiền đến đời sống của họ.

Công phu thận độc phải ở trong đời sống mà luyện tập

Từng tiểu tiết nhỏ nhặt trong đời sống, đều là huấn luyện công phu thận độc của một người, cho dù là lúc chỉ có một mình ta ở đó, cũng không được phóng túng, cũng phải có quy củ. Chỗ tuy nhỏ nhưng học vấn lại lớn, có một câu cách ngôn nói:

“Thanh thiên bạch nhật đích tiết nghĩa, tự ám thất ốc lậu trung bồi lai; toàn càn chuyển khôn đích kinh luân, tự lâm thâm lý bạc trung thao xuất”

“Thanh thiên bạch nhật mà biết giữ phép tắc, một mình ở phòng tối nơi xó nhà mà biết vun bồi; thì như kinh luân xoay chuyển càn khôn, một mình trong hoàn cảnh nguy hiểm cũng thoát ra được”

Ở trong đời sống cho đến ngay trong từng chút từng chút một với việc với vật, đều phải cung kính, cẩn thận, mới có thể hình thành được tiết nghĩa của một người, mới có thể nắm bắt được càn khôn vận mệnh, sự nghiệp của chính mình. “Khuất chí lão thành, cấp tắc khả tương y” (cúi mình trước bậc lão thành, lúc nguy cấp ắt có thể nương tựa), những năng lực cúi mình bậc lão thành này của một người, những thái độ kính cẩn này, từ đâu mà bồi dưỡng ra? Chính ở trong nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất hạnh mà hình thành. Cho nên, người làm cha mẹ phải đặc biệt cận thận các tiểu tiết trong đời sống, tự mình làm được rồi thì con cái sẽ có thể làm được, nội tâm của chúng ổn định, làm việc tuyệt đối có thể nương tựa vào.