CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 3 – SINH HOẠT THIÊN (TRONG ĐỜI SỐNG)

12. GIÚP CHO CON CÁI BIẾT ĐƯỢC GIỚI SẮC

Từ nhỏ cắm cái gốc đức hạnh thật tốt

“Đệ tử quy” cũng nói đến “Đấu náo trường, tuyệt vật cận” (Nơi ồn náo, chớ đến gần), “Phi thánh thư, bính vật thị” (Không sách thánh, bỏ không xem), rất nhiều người sợ rằng con cái đến tuổi vị thành niên, sẽ nhìn thấy một số ấn phẩm không tốt, kì thật bạn chỉ cần làm cho chúng từ nhỏ trồng được cái gốc giáo dục đức hạnh, trên thân chúng có chánh khí hạo nhiên, khi chúng tiếp xúc với một số thứ không tốt, chúng lập tức sẽ cảm thấy không thoải mái, chúng sẽ có năng lực miễn dịch. Thay vì bạn bận tâm về chúng sau này, chẳng bằng bây giờ cắm cho tốt nền tảng đức hạnh của con cái.

Trên đầu chữ Sắc (色) là một cái Đao (刀)

Tôi từng hỏi học sinh:

– Vì sao sắc lại không tốt?

Chúng nói rằng:

– Trên đầu chữ Sắc () là một con dao (刀).

Một con dao này sẽ làm tổn hại đến ai? Tổn hại đến thân thể của chính mình, tổn hại đến sự an lạc của một gia đình, cũng sẽ làm tổn hại đến sự tồn vong của một đất nước. Kinh doanh một doanh nghiệp, nếu như cái chữ Sắc này không buông xuống, sự nghiệp của bạn sớm muộn cũng bị sụp đổ. Trong lịch sử có quá nhiều triều đại sở dĩ bị diệt vong, đều có liên quan đến háo sắc. Chúng ta xem thời nhà Đường, trước khi Đường Huyền Tông gặp được Dương Quý Phi, đã sáng tạo ra “Khai Nguyên chi trị“, thành quả vô cùng tốt; sau khi gặp được Dương Quý Phi, từ đó Quân Vương không còn lên triều sớm, đến nỗi khiến cho đất nước rơi vào tình thế nguy hiểm, tạo thành “An Sử chi loạn“. Từ Khai Nguyên chi trị biến thành An Sử chi loạn, khác biệt lớn như vậy. An Sử chi loạn thì ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất? Là Đường Huyền Tông. Tôi đã từng trong một lần diễn giảng, có một vị nam sĩ nói trách nhiệm là ở Dương Quý Phi. “Sắc bất mê nhân, nhân tự mê” (Sắc chẳng mê hoặc người, do người tự mê đó thôi), cái nhân, duyên, quả báo của An Sử chi loạn là ở đâu? “Nhân” là ở Đường Huyền Tông không đoạn được sắc, “Duyên” mới là Dương Quý Phi, mới tạo nên cái quả ác như vậy. Nếu như là vua Nghiêu, vua Thuấn gặp được Dương Quý Phi thì cũng sẽ an nhiên vô sự, bởi vì không có nhân, ác duyên cũng chẳng hiện ra ác quả. Chúng ta phải rất cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không được để cho sắc huỷ hoại gia đình, huỷ hoại đoàn thể, huỷ hoại một đất nước.