CHƯƠNG 4 - XỬ LÝ VẤN ĐỀ

12. GIÚP CON TRẺ BIẾT GIỚI SẮC

Từ nhỏ cắm gốc đức hạnh thật tốt

“Đệ tử quy” cũng nói đến Nơi ồn náo, chớ đến gần,Không sách thánh, bỏ không xem, rất nhiều người sợ rằng con cái đến tuổi vị thành niên sẽ nhìn thấy một số ấn phẩm không tốt. Thật ra chỉ cần bạn giúp chúng trồng được gốc rễ giáo dục đức hạnh từ nhỏ thì trên thân chúng tự có chánh khí hạo nhiên. Khi chúng tiếp xúc với một số thứ không tốt thì lập tức sẽ cảm thấy không thoải mái, chúng sẽ có năng lực miễn dịch. Thay vì bạn bận tâm về chúng sau này, chi bằng bây giờ cắm cho tốt nền tảng đức hạnh của con trẻ.

Trên đầu chữ Sắc (色) là một bộ Đao (刀)

Tôi từng hỏi học sinh:

– Vì sao sắc lại không tốt?

Chúng nói rằng:

– Trên đầu chữ Sắc () là một con dao (刀).

Con dao này sẽ làm tổn hại đến ai? Tổn hại đến thân thể của chính mình, tổn hại đến sự an lạc của một gia đình, cũng sẽ làm tổn hại đến sự tồn vong của một đất nước. Kinh doanh một doanh nghiệp, nếu không buông xuống chữ Sắc này thì sự nghiệp của bạn sớm muộn cũng bị sụp đổ.

Trong lịch sử có quá nhiều triều đại sở dĩ bị diệt vong là đều có liên quan đến háo sắc. Chúng ta xem thời nhà Đường, trước khi Đường Huyền Tông gặp Dương Quý Phi thì đã sáng tạo ra “Khai Nguyên chi trị”, thành quả vô cùng tốt; Sau khi gặp Dương Quý Phi, từ đó Quân Vương không còn lên triều sớm, đến nỗi khiến cho đất nước rơi vào tình thế nguy hiểm, tạo thành “An Sử chi loạn”. Từ Khai Nguyên chi trị biến thành An Sử chi loạn, khác biệt lớn như vậy. An Sử chi loạn thì ai phải chịu trách nhiệm lớn nhất? Là Đường Huyền Tông. Trong một lần diễn giảng tôi cũng từng hỏi câu hỏi này, có một anh nói trách nhiệm là ở Dương Quý Phi. Sắc chẳng mê hoặc người, do người tự mê đó thôi[1], Nhân, Duyên và Quả báo của An Sử chi loạn là ở đâu? “Nhân” là ở Đường Huyền Tông không đoạn được sắc, “Duyên” mới là Dương Quý Phi, mới tạo nên “Quả ác như vậy. Nếu như là vua Nghiêu, vua Thuấn gặp Dương Quý Phi thì cũng sẽ an nhiên vô sự, bởi vì không có nhân, ác duyên cũng chẳng hiện ra ác quả. Chúng ta phải rất cẩn thận đối đãi, tuyệt đối không được để cho sắc huỷ hoại gia đình, huỷ hoại đoàn thể, huỷ hoại một đất nước.

 

[1] Sắc bất mê nhân, nhân tự mê 「色不迷人,人自迷」


MỤC LỤC TOÀN SÁCH

CHƯƠNG 4 - XỬ LÝ VẤN ĐỀ