CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 4 – VẤN ĐỀ THIÊN (XỬ LÝ VẤN ĐỀ)

26. ANH EM, CHỊ EM KHÔNG HOÀ MỤC THÌ PHẢI LÀM SAO?

Đối xử bình đẳng, thưởng phạt phân minh

Tục ngữ nói: “Tứ hải chi nội, giai huynh đệ dã” (Ở trong bốn biển, đều là anh em), chúng tôi ở Trung Quốc dạy học, đối diện đều là con một, cho nên chúng tôi tiến một bước để hướng dẫn, anh em con chú con bác, anh em con cô con cậu đều là anh chị em của chúng ta. Chúng tôi đã vẽ cho bọn trẻ nhìn thấy, giống như là một cây đại thụ, có rất nhiều cành nhánh, con có thể ở trong đó, một bạn học khác có thể ở trong đó, thế nhưng đi xuống dưới đều là cùng một tổ tiên, đều là từ một cái gốc mà đi ra cả. Nhân dân chúng ta đều là con cháu Viêm Hoàng, tất cả các bạn học, tất cả người trong nước đều phải nên yêu thương lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, không được sinh ra tâm phân biệt, như vậy tổ tiên xưa mới hoan hỉ.

Trời là cha, đất là mẹ, tất cả sinh linh, vạn vật đều bời có sự nuôi dưỡng của đại địa mới có thể sinh trưởng, chúng ta đều sinh ra và tồn tại ở cùng trên cùng một đại địa, cho nên chúng ta có cùng một người mẹ. Chúng ta đối diện với tất cả nhân loại, thậm chí là với tất cả chúng sanh, đều phải nên yêu thương che chở, đây mới là tận được Hiếu đạo, tận được Đễ, mới là huynh hữu đệ cung (anh nâng, em kính).

Gia đình làm thế nào đạt được hoà mục? Nhất định cần kiến lập ngay trong đối đãi bình đẳng. Nếu như đãi ngộ không bình đẳng, lòng người sẽ bất bình, bất bình thì sẽ có xung đột đối lập. Gia đình bây giờ nhỏ, chỉ có hai người hoặc ba người, có xung đột hay không? Hai, ba người mà đã có xung đột, thời xưa mấy trăm người cùng ở với nhau cũng có thể truyền hơn mười đời mà vẫn chẳng có việc gì xảy ra. Họ trước sau là dùng tâm cảnh gì mà khiến cho đại gia tộc mấy trăm người có thể chung sống hoà mục?

Vào thời nhà Minh, có một vị đại thần tên là Trịnh Liêm, gia tộc nhà ông là thất đại đồng đường (bảy đời cùng ở chung một nhà), có một ngàn nhân khẩu cùng ở chung với nhau. Hoàng Đế rất bội phục ông, sao mà có thể giữ gìn được một người cùng chung sống được rất tốt, cho nên đã ban cho ông một tấm biển, gọi là “Thiên hạ đệ nhất gia”. Ngoài ra, Hoàng Đế còn lấy hai quả lê lớn tặng cho ông, hơn nữa cũng phái cẩm y vệ (quân cấm vệ) đi theo phía sau, nhìn xem ông ta làm sao có thể chia hai trái lê lớn này cho một nghìn người. Trịnh Liêm về nhà, chẳng có chút gì lo lắng, dặn dò người nhà lấy ra hai vại nước lớn, một bên để một vại, đem hai trái lê lớn đập vụn ra, để cho nước trái lê chảy vào trong vại nước, sau đó để mỗi người uống một bát, mọi người đều cảm thấy vô cùng công bằng. Có thể ở trong nhà mà công bằng như vậy thì con cháu đối với quý vị sẽ tự nhiên khởi lên cung kính, cho nên bình đẳng là bí quyết quan trọng đệ nhất trong trị gia.

Cùng học cùng biết là phương pháp tốt nhất

Nếu như anh em chị em xuất hiện tình trạng không hoà mục, chúng ta không nên nói ai đúng ai sai, đợi đến khi ăn xong bữa cơm chiều, đến 7 giờ rưỡi, mọi người đều ngồi xuống, đem “Đệ Tử Quy” đọc 5 biến. Như vậy không những có thể tiêu trừ được mâu thuẫn, oán khí giữa hai bên, mà còn là cơ hội tốt nhất để mọi người học tập lẫn nhau. Khi người em biểu hiện ra có hành vi hữu ái, chúng ta phải lập tức khích lệ nó; khi em trai mà vô lễ với chị gái, thì chúng ta phải lập tức dùng kinh văn của “Đệ Tử Quy” mà hướng dẫn người em trai. Cho nên, giữa anh em chị em, có thể dùng “Đệ Tử Quy” để khuyến khích lẫn nhau, nhất định sẽ gia hoà vạn sự hưng.