CẨM NANG HẠNH PHÚC

MỤC LỤC

CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật

LỜI MỞ ĐẦU

Kiến tạo nhân sinh hạnh phúc, xây dựng xã hội hài hoà, là cảnh giới lý tưởng mà mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc, mỗi một gia đình, cho đến mỗi một người trên thế gian này đều hết sức mưu cầu, thế nhưng thường thì sự việc hay trái ngược với ý nguyện. Đặc biệt là ở xã hội hiện tại, sự ảnh hưởng của văn hóa phương Tây ngày càng mạnh, công lợi mạnh mẽ, thành tín khinh bạc, đạo đức suy đồi, tai hoạ ngày càng dồn dập, thế cục hỗn loạn, gia đình bất hoà, lòng người lo sợ nghi ngờ, chẳng có chỗ nương tựa.  Căn nguyên suy cho cùng, thật sự là do bỏ đi giáo dục của Thánh Hiền, không có trí tuệ, không biết cái lý của nhân quả báo ứng, không thể hết lòng đôn luân tận phận.

Cái gọi là “Người không học, không biết đạo”, trong “Lễ Kí, Học Kí” viết rằng: “Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên(Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu). Mà dạy học trước hết xem trọng giáo dục Đức hạnh, “Đệ Tử Quy” rất thích hợp để triển khai giáo dục Đức hạnh, là giáo trình lý tưởng của căn bản làm người, là căn bản để thành Thánh thành Hiền.

Chí yếu mạc như giáo tử” – Việc quan trọng đến tột cùng không gì bằng dạy con. Làm thế nào có thể khiến cho con cái thân tâm khoẻ mạnh mà trưởng thành, là việc làm mà trong lòng bậc cha mẹ nào trong thiên hạ cũng đều ưu tư suy nghĩ. Khi phát hiện con cái không có chí hướng, không yêu thích học tập, tự tư hư vinh, không có lễ phép…, các bạn có có biết nguyên nhân ở đâu không? Phải nên sửa đổi như thế nào? Tin rằng Bộ “Cẩm Nang Hạnh Phúc” này có thể làm cho các bạn nhìn rõ vấn đề đang nằm ở chỗ nào; hi vọng các diệu kế trong cẩm nang này đối với việc bạn hướng dẫn con đường nhân sinh của con cái, sẽ mang đến sự dẫn dắt và giúp đỡ nhất định.

Nhóm Hoa Tạng Giảng Ký – Tháng 8 năm 2010

Ban biên tập trang mạng cộng đồng Đệ Tử Quy (detuquy.com) thành kính cẩn biên.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 – MINH LÝ THIÊN (HIỂU RÕ VỀ LÝ)

 1. THẾ NÀO LÀ ĐẠO?
 2. THẾ NÀO LÀ ĐỨC?
 3. THẾ NÀO LÀ HIẾU?
 4. THẾ NÀO LÀ GIÁO?
 5. THẾ NÀO LÀ DỤC
 6. THẾ NÀO LÀ THIỆN.
 7. THẾ NÀO LÀ YÊU.
 8. THẾ NÀO LÀ PHÚ (GIÀU CÓ)?
 9. THẾ NÀO LÀ QUÝ (CAO SANG)

CHƯƠNG 2 – HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)

 1. DẠY CON CÁI BIẾT HỌC LÀM NGƯỜI NHÂN TỪ QUÂN TỬ
 2. CON CÁI KHÔNG THÍCH HỌC TẬP THÌ PHẢI LÀM SAO?
 3. CON CÁI KHÔNG CÓ CHÍ HƯỚNG THÌ PHẢI LÀM SAO?
 4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CON CÁI LẬP ĐỊNH CHÍ HƯỚNG CỦA CUỘC ĐỜI?
 5. VÌ SAO NÊN ĐỂ CON CÁI HỌC TẬP VĂN NGÔN VĂN.
 6. GIÁO DỤC CON CÁI PHẢI NÊN BẮT TAY TỪ ĐÂU?
 7. LÀM THẾ NÀO ĐỂ VUN TRỒNG CỘI GỐC PHƯỚC ĐỨC NHÂN SINH CHO CON CÁI?
 8. CHA MẸ VÀ THẦY CÔ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỢP TÁC GIÁO DỤC CON CÁI?
 9. VỢ CHỒNG PHỐI HỢP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIÁO DỤC CON CÁI
 10. CON CÁI HỌC RẤT NHIỀU TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT LÀ LỢI NHIỀU HAY HẠI NHIỀU?
 11. THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHÍNH XÁC?
 12. LỚP HỌC THÊM CÓ THỂ HUẤN LUYỆN CHO CON CÁI THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP ĐƯỢC KHÔNG?
 13. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ TUỲ THEO NĂNG LỰC MÀ DẠY?
 14. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC SỰ TÍN NHIỆM CỦA HỌC SINH?
 15. TẠI SAO HỌC SINH RẤT KHÓ DẠY?

CHƯƠNG 3 – SINH HOẠT THIÊN (TRONG ĐỜI SỐNG)

 1. BỒI DƯỠNG CON CÁI THẬN TRỌNG LÚC Ở MỘT MÌNH.
 2. BỒI DƯỠNG TÂM TỪ BI CỦA CON CÁI
 3. DẠY CON CÁI KHIÊM CUNG LỄ KÍNH.
 4. DẠY DỖ CON CÁI BIẾT TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.
 5. DẠY DỖ CON CÁI THÀNH THẬT, GIỮ CHỮ TÍN.
 6. DẠY DỖ CON CÁI PHẢI CẨN THẬN LỜI NÓI VIỆC LÀM
 7. BỒI DƯỠNG OAI NGHI ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI
 8. DẠY DỖ CON TRẺ NHỮNG VIỆC CĂN BẢN VÀ ỨNG ĐỐI
 9. DẠY DỖ CON CÁI LỄ NGHI CƠ BẢN.
 10. DẠY CON CÁI LÀM VIỆC NHÀ.
 11. TẬP TÍNH KIÊU XA DÂM DẬT SẼ TẠO THÀNH HẬU QUẢ GÌ CHO CUỘC ĐỜI CON TRẺ?
 12. GIÚP CHO CON CÁI BIẾT ĐƯỢC GIỚI SẮC
 13. DẠY DỖ CON CÁI Ở NHÀ THÌ PHẢI HẾT SỨC ĐỀ PHÒNG ĐIỀU GÌ?
 14. BỒI DƯỠNG TÂM NHÂN ÁI CỦA CON CÁI ĐỂ XỬ SỰ ĐỐI NGƯỜI TIẾP VẬT.
 15. ĐỂ CHO CON CÁI TỪ NHỎ HỌC CÁCH BIẾT KHEN NGỢI NGƯỜI KHÁC.
 16. KHUYÊN CAN TRƯỞNG BỐI PHẢI NÊN CHÚ Ý ĐIỀU GÌ

CHƯƠNG 4 – VẤN ĐỀ THIÊN (XỬ LÝ VẤN ĐỀ)

 1. KHI CON TRẺ PHẠM LỖI THÌ LÀM THẾ NÀO?
 2. CON TRẺ THƯỜNG HAY QUÊN TRƯỚC QUÊN SAU THÌ LÀM THẾ NÀO?
 3. CON TRẺ LƯỜI BIẾNG THÌ PHẢI LÀM SAO?
 4. CON TRẺ NÓI DỐI THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO?.
 5. CON TRẺ TỰ TƯ THÌ PHẢI LÀM SAO?
 6. CON TRẺ KHÔNG CÓ LỄ PHÉP THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 7. CON TRẺ CÃI LỜI CHA MẸ THÌ PHẢI LÀM SAO?
 8. CON TRẺ HAM MÊ CHƠI ĐIỆN TỬ THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 9. CON TRẺ HƯ VINH THÌ PHẢI LÀM SAO?
 10. CON TRẺ KÉN ĂN THÌ PHẢI LÀM SAO?
 11. CON TRẺ NÓI CHUYỆN KHÔNG RÕ RÀNG THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 12. CON TRẺ KHÔNG THÍCH NGHE Ý KIẾN PHẢN DIỆN THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 13. CON CÁI BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ THÌ PHẢI LÀM SAO?
 14. CON TRẺ KHÔNG CÓ TÂM CẢM ÂN THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 15. CON TRẺ THÍCH ĂN QUÀ VẶT THÌ PHẢI LÀM SAO?
 16. CON TRẺ THÍCH NGỦ DẬY MUỘN THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 17. CON TRẺ KHÔNG CHÚ TRỌNG VỆ SINH THÌ PHẢI LÀM SAO?
 18. CON TRẺ KHÔNG ƯA GỌN GÀNG SẠCH SẼ THÌ PHẢI LÀM SAO?
 19. TÍNH CÁCH CON TRẺ NÓNG NẢY HẤP TẤP THÌ PHẢI LÀM SAO?
 20. CON TRẺ CHÚ TRỌNG VÀO ĂN MẶC THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 21. CON TRẺ LƠ ĐỄNH CẨU THẢ THÌ PHẢI LÀM SAO?.
 22. CON TRẺ LÀM VIỆC CẨU THẢ THÌ PHẢI LÀM SAO?
 23. CON TRẺ KHÔNG TRÂN QUÝ THỜI GIAN THÌ PHẢI LÀM SAO?
 24. CON TRẺ DỄ NỔI NÓNG THÌ PHẢI LÀM SAO?
 25. CON TRẺ NGẠO MẠN THÌ PHẢI LÀM SAO?
 26. ANH EM, CHỊ EM KHÔNG HOÀ MỤC THÌ PHẢI LÀM SAO?

LỜI KẾT.