CẨM NANG HẠNH PHÚC

Thầy Thái Lễ Húc giảng thuật


CHƯƠNG 2 – HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)

 1. DẠY CON CÁI BIẾT HỌC LÀM NGƯỜI NHÂN TỪ QUÂN TỬ

Quân tử hữu cửu tư (Quân tử có chín điều phải tư duy)

Nhận biết người Nhân đức

 1. CON CÁI KHÔNG THÍCH HỌC TẬP THÌ PHẢI LÀM SAO?

Không hiếu học là kết quả, nguyên nhân ở đâu?

Thân giáo giả tòng (thân giáo thuận theo)

 1. CON CÁI KHÔNG CÓ CHÍ HƯỚNG THÌ PHẢI LÀM SAO?

Tạo ra hoàn cảnh huân tập tốt

Học tập kinh điển của Thánh Hiền để dẫn dắt con cái thấy người hiền nên sửa mình.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CON CÁI LẬP ĐỊNH CHÍ HƯỚNG CỦA CUỘC ĐỜI?

Lập chí phải chuẩn bị sớm.

Lập chí làm Thánh Hiền.

Lập chí bắt đầu từ ngay bây giờ phải hành Hiếu.

 1. VÌ SAO NÊN ĐỂ CON CÁI HỌC TẬP VĂN NGÔN VĂN.

Văn ngôn văn là chìa khoá vàng để mở ra trí tuệ của Thánh Hiền.

Đọc thuộc lòng là phương pháp tốt để học tập Văn Ngôn Văn.

 1. GIÁO DỤC CON CÁI PHẢI NÊN BẮT TAY TỪ ĐÂU?

Chí yếu mạc nhược giáo tử (Việc quan trọng nhất không gì bằng dạy con)

Chỉ chú trọng vào điểm số, thói xấu rất nhiều.

Học vị cao có khẳng định sẽ hữu dụng không?

Xã hội đang cần nhân tài như thế nào?

Chữa triệu chứng có thể giải quyết vấn đề hay không?

Giáo dục đạo đức luân lý dựa vào tiền sẽ không làm được.

Từ nhỏ trước hết phải cắm xuống cái gốc đức hạnh.

Giáo chính là, nuôi lớn điều thiện và ngăn chặn điều sai trái

Cứu thất như cứu hoả (Ngăn chặn điều sai trái như ngăn lửa)

Phạm lỗi là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?.

Dạy thiện trước tiên dạy Hiếu, trăm điều thiện Hiếu đứng đầu.

Tâm hiếu mà không mở ra thì sẽ có kết quả gì?.

Dạy con cái làm việc nhà rất quan trọng.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ VUN TRỒNG CỘI GỐC PHƯỚC ĐỨC NHÂN SINH CHO CON CÁI?

Từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền.

Phụ huynh phải có nhận thức chính xác.

Tương quan nhi thiện (Nhìn nhau để làm thiện) 

Phước điền khốc tâm canh (Phước điền nương vào tâm để cày cấy) 

 1. CHA MẸ VÀ THẦY CÔ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỢP TÁC GIÁO DỤC CON CÁI?

Thầy cô giáo chưa nên nói điều không thoả đáng, trước hết nên nói ưu điểm.

Phụ huynh kiên định nguyên tắc: Thận trọng ngay từ khi bắt đầu.

 1. VỢ CHỒNG PHỐI HỢP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIÁO DỤC CON CÁI

Vợ chồng phải đạt được sự đồng thuận.

Ân và Uy cùng làm đồng thời, phải phối hợp cả mặt đen mặt trắng để dạy

Khiển trách là phải xuất ra được cái tâm yêu thương.

Không chấp nhận việc con cái uy hiếp bằng thói nóng giận.

Bất luận lúc nào nơi nào, hễ phạm lỗi đều phải chấp nhận xử phạt 

Để cho trẻ nhỏ hiểu rõ lỗi lầm ở đâu mà không lưu lại cảm xúc lúc bị xử phạt 

Trong nhà phải có vai diễn khiến cho con cái kính sợ. 

 1. CON CÁI HỌC RẤT NHIỀU TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT LÀ LỢI NHIỀU HAY HẠI NHIỀU?

Nhất môn thông bách môn thông (Một môn thông, trăm môn đều thông) 

Học tạp mà không theo tiến độ, chỉ làm đầu óc hỗn loạn chẳng ích chi.

Một môn thâm nhập mới có thể thật sự thành tựu. 

 1. THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHÍNH XÁC?.

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu.

Giải hành tương ưng, trải sự luyện tâm.

 1. LỚP HỌC THÊM CÓ THỂ HUẤN LUYỆN CHO CON CÁI THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP ĐƯỢC KHÔNG?
 2. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ TUỲ THEO NĂNG LỰC MÀ DẠY?
 3. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC SỰ TÍN NHIỆM CỦA HỌC SINH?
 4. TẠI SAO HỌC SINH RẤT KHÓ DẠY?

Khó dạy là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?

Học sinh phạm lỗi chính là cơ hội giáo dục

Chú ý cảm nhận trạng thái nội tâm của trẻ nhỏ, phải hướng dẫn kịp thời

Tâm kiên trì + Phương tiện thiện xảo.

Không có học sinh không thể dạy, quan tâm yêu thương chí thành sẽ cảm được lòng biết ơn chí thành.