MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 - MINH LÝ THIÊN (HIỂU RÕ VỀ LÝ)
 1. THẾ NÀO LÀ ĐẠO?

Phép tắc vận hành siêu việt thời gian và không gian của đại tự nhiên chính là Đạo.

Ngũ luân đại đạo là phép tắc tự nhiên.

Vợ chồng là căn bản của Ngũ Luân đại đạo.

Bản thân nỗ lực thực hành mới là người có đạo đức

 1. THẾ NÀO LÀ ĐỨC?

Thuận theo phép tắc làm người của đạo Ngũ Luân chính là Đức

Từ là đức của người làm cha, Hiếu là đức của người làm con.

Học Vi Nhân Phụ (Học làm cha của người)

 1. THẾ NÀO LÀ HIẾU?.

Thế hệ trước và thế hệ sau hoà thành một thể thì gọi là HIẾU.

Hành hiếu không thể chờ đợi

Học cách từ chối hội hè.

Hiếu Đễ là pháp bảo gia truyền.

Nhất nhật vi sư, chung thân vi phụ (Một ngày làm thầy, cả đời là cha)

Tâm Hiếu là do dạy mà ra.

 1. THẾ NÀO LÀ GIÁO?.

Giáo giả thượng sở thi hạ sở hiệu (Giáo là trên làm, dưới noi theo)

Con cái phản nghịch là kết quả, nguyên nhân ở đâu?.

Lời nói và hành vi của cha mẹ đối với con cái có ảnh hưởng rất sâu.

Hãy nhanh chóng gieo xuống hạt giống tốt.

Nuông chiều con là hại con.

Dạy con phải thận trọng ngay từ đầu.

Rèn luyện cho con cái là tôi luyện cho chúng năng lực của cả đời.

Thân giáo ắt noi theo.

Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên (Dựng nước quản dân, dạy học làm đầu)

Giáo dục con cái phải xếp ở vị trí đầu tiên.

 1. THẾ NÀO LÀ DỤC.

Dục giả dưỡng tử sử tác thiện dã (Dục là trưởng dưỡng cho con cái khiến làm việc thiện vậy)

Nguyên tắc giáo dục gia đình phải thống nhất

 1. THẾ NÀO LÀ THIỆN.

Nhận biết Thiện phải xem ở chỗ tồn tâm (tồn tâm: cách dụng tâm)

Tâm chân nhất thiết giai chân (Tâm chân thật thì tất cả đều chân thật)

Tự lợi là ác, lợi người là thiện.

Âm thiện và Dương thiện.

Nhận biết Thiện phải xem ảnh hưởng về sau.

Ái kính tồn tâm (Giữ gìn cái tâm Ái kính)

Kính trọng tôn trưởng.

Cùng người làm thiện.

Khuyên người làm thiện.

Thành nhân chi mỹ (Thành toàn việc tốt cho người)

Cứu người lúc nguy cấp.

Xả tài làm phước.

Hộ trì chánh pháp.

Hưng kiến đại lợi (Xây dựng kiến thiết, làm điều lợi ích lớn cho nhân dân)

Ái tích vật mệnh (Thương tiếc sinh mạng của loài vật)

 1. THẾ NÀO LÀ YÊU.

Nam nữ sống với nhau cũng phải theo phép tắc tự nhiên.

Nam nữ kết bạn phải thận trọng từ ban đầu.

Cẩn thận đề phòng truyền thông ô nhiễm tâm của trẻ.

Yêu là dùng tâm để cảm nhận nhu cầu của người khác

Cảm giác của Tình yêu là ấm áp.

Ngôn ngữ của Tình yêu là chính trực

Tâm địa của tình yêu là vô tư.

Hành vi của tình yêu là thành toàn.

 1. THẾ NÀO LÀ PHÚ (GIÀU CÓ)?

Phú (giàu có) ở chỗ biết đủ.

Dục là nguyên nhân làm nước mất nhà tan.

Không có trí tuệ, tiền là hoạ hoạn.

Bốn loại số phận của người đại phú.

Tài phú (của cải) là quả báo, nguyên nhân chân thật là bố thí

Nhân sinh có xả sẽ có đắc.

 1. THẾ NÀO LÀ QUÝ (CAO SANG)

Được người kính trọng là Quý

Người kính trọng người khác thì thường được người kính trọng.

Phải làm người phú quý thực sự.

Triều nhà Chu vì sao có thể hưởng được đất nước 800 năm

CHƯƠNG 2 - HỌC TẬP THIÊN (CHƯƠNG HỌC TẬP)
 1. DẠY CON CÁI BIẾT HỌC LÀM NGƯỜI NHÂN TỪ QUÂN TỬ

Quân tử hữu cửu tư (Quân tử có chín điều phải tư duy)

Nhận biết người Nhân đức

 1. CON CÁI KHÔNG THÍCH HỌC TẬP THÌ PHẢI LÀM SAO?

Không hiếu học là kết quả, nguyên nhân ở đâu?

Thân giáo giả tòng (thân giáo thuận theo)

 1. CON CÁI KHÔNG CÓ CHÍ HƯỚNG THÌ PHẢI LÀM SAO?

Tạo ra hoàn cảnh huân tập tốt

Học tập kinh điển của Thánh Hiền để dẫn dắt con cái thấy người hiền nên sửa mình.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP CON CÁI LẬP ĐỊNH CHÍ HƯỚNG CỦA CUỘC ĐỜI?

Lập chí phải chuẩn bị sớm.

Lập chí làm Thánh Hiền.

Lập chí bắt đầu từ ngay bây giờ phải hành Hiếu.

 1. VÌ SAO NÊN ĐỂ CON CÁI HỌC TẬP VĂN NGÔN VĂN.

Văn ngôn văn là chìa khoá vàng để mở ra trí tuệ của Thánh Hiền.

Đọc thuộc lòng là phương pháp tốt để học tập Văn Ngôn Văn.

 1. GIÁO DỤC CON CÁI PHẢI NÊN BẮT TAY TỪ ĐÂU?

Chí yếu mạc nhược giáo tử (Việc quan trọng nhất không gì bằng dạy con)

Chỉ chú trọng vào điểm số, thói xấu rất nhiều.

Học vị cao có khẳng định sẽ hữu dụng không?

Xã hội đang cần nhân tài như thế nào?

Chữa triệu chứng có thể giải quyết vấn đề hay không?

Giáo dục đạo đức luân lý dựa vào tiền sẽ không làm được.

Từ nhỏ trước hết phải cắm xuống cái gốc đức hạnh.

Giáo chính là, nuôi lớn điều thiện và ngăn chặn điều sai trái

Cứu thất như cứu hoả (Ngăn chặn điều sai trái như ngăn lửa)

Phạm lỗi là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?.

Dạy thiện trước tiên dạy Hiếu, trăm điều thiện Hiếu đứng đầu.

Tâm hiếu mà không mở ra thì sẽ có kết quả gì?.

Dạy con cái làm việc nhà rất quan trọng.

 1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ VUN TRỒNG CỘI GỐC PHƯỚC ĐỨC NHÂN SINH CHO CON CÁI?

Từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn của Thánh Hiền.

Phụ huynh phải có nhận thức chính xác.

Tương quan nhi thiện (Nhìn nhau để làm thiện) 

Phước điền khốc tâm canh (Phước điền nương vào tâm để cày cấy) 

 1. CHA MẸ VÀ THẦY CÔ LÀM THẾ NÀO ĐỂ HỢP TÁC GIÁO DỤC CON CÁI?

Thầy cô giáo chưa nên nói điều không thoả đáng, trước hết nên nói ưu điểm.

Phụ huynh kiên định nguyên tắc: Thận trọng ngay từ khi bắt đầu.

 1. VỢ CHỒNG PHỐI HỢP NHƯ THẾ NÀO ĐỂ GIÁO DỤC CON CÁI

Vợ chồng phải đạt được sự đồng thuận.

Ân và Uy cùng làm đồng thời, phải phối hợp cả mặt đen mặt trắng để dạy

Khiển trách là phải xuất ra được cái tâm yêu thương.

Không chấp nhận việc con cái uy hiếp bằng thói nóng giận.

Bất luận lúc nào nơi nào, hễ phạm lỗi đều phải chấp nhận xử phạt 

Để cho trẻ nhỏ hiểu rõ lỗi lầm ở đâu mà không lưu lại cảm xúc lúc bị xử phạt 

Trong nhà phải có vai diễn khiến cho con cái kính sợ. 

 1. CON CÁI HỌC RẤT NHIỀU TÀI NĂNG NGHỆ THUẬT LÀ LỢI NHIỀU HAY HẠI NHIỀU?

Nhất môn thông bách môn thông (Một môn thông, trăm môn đều thông) 

Học tạp mà không theo tiến độ, chỉ làm đầu óc hỗn loạn chẳng ích chi.

Một môn thâm nhập mới có thể thật sự thành tựu. 

 1. THẾ NÀO LÀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP CHÍNH XÁC?.

Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu.

Giải hành tương ưng, trải sự luyện tâm.

 1. LỚP HỌC THÊM CÓ THỂ HUẤN LUYỆN CHO CON CÁI THÁI ĐỘ VÀ NĂNG LỰC HỌC TẬP ĐƯỢC KHÔNG?
 2. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ TUỲ THEO NĂNG LỰC MÀ DẠY?
 3. THẦY CÔ GIÁO LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC SỰ TÍN NHIỆM CỦA HỌC SINH?
 4. TẠI SAO HỌC SINH RẤT KHÓ DẠY?

Khó dạy là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?

Học sinh phạm lỗi chính là cơ hội giáo dục

Chú ý cảm nhận trạng thái nội tâm của trẻ nhỏ, phải hướng dẫn kịp thời

Tâm kiên trì + Phương tiện thiện xảo.

Không có học sinh không thể dạy, quan tâm yêu thương chí thành sẽ cảm được lòng biết ơn chí thành.

CHƯƠNG 3 - SINH HOẠT THIÊN (TRONG ĐỜI SỐNG)
 1. BỒI DƯỠNG CON CÁI THẬN TRỌNG LÚC Ở MỘT MÌNH.

Dạy con cái hiểu rõ vì sao phải thận độc (thận trọng lúc ở một mình)

Công phu thận độc phải ở trong đời sống mà luyện tập.

 1. BỒI DƯỠNG TÂM TỪ BI CỦA CON CÁI

Yêu là đặt tâm mình vào vị trí người khác để đồng cảm.

Tâm nhân từ bắt nguồn từ tâm Hiếu.

Hướng dẫn con cái quên mình vì người, chăm sóc người khác.

Hướng dẫn con cái biết được động vật cũng có linh tri, không được tuỳ tiện làm tổn thương.

Thực vật với chúng ta là một thể, đều là cùng chung một thể sinh mạng của địa cầu.

Làm tổn thương vạn vật chính là làm tổn thương loài người của mình.

Ruồi muỗi cũng có Phật tánh, chí thành cũng có thể cảm thông.

Chú chó có phước bị mê hoặc

Mê mất tâm nhân từ chính là sự tuyệt diệt của nhân loại

 1. DẠY CON CÁI KHIÊM CUNG LỄ KÍNH.

Vì sao không được để tâm ngạo mạn lớn lên.

Một cái lễ kính chí thành mà đã thể kết giao được với một vị trưởng bối khiến cho cả đời có được lợi ích.

Có thể khiêm cung, có thể cung kính thì bản thân sẽ có lợi ích.

Lễ phép rất quan trọng.

Lễ phép phải được dạy dỗ từ nhỏ.

Bất học lễ, vô dĩ lập (Không học lễ, lấy gì lập thân)

Có lễ phép khiến cho trên đường gặp được vô vàn niềm vui

Một đứa trẻ biết khiêm cung thì cả đời không lo bất lợi

 1. DẠY DỖ CON CÁI BIẾT TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO.

Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.

Bản chất lễ nghi của thời xưa là thành tựu tâm cung kính cho học trò.

Ân nghĩa Thầy Trò, vạn cổ lưu truyền.

Học trò tốt ắt sẽ y giáo phụng hành.

 1. DẠY DỖ CON CÁI THÀNH THẬT, GIỮ CHỮ TÍN.

Tín (信) là chữ hội ý, là đại biểu cho lời nói của con người

Giữ chữ Tín là cái gốc để đứng vững trong xã hội

Giữa cha và con phải thành tín.

Bản thân chúng ta đã giữ chữ tín hay chưa?.

Thuỷ ngô dĩ tâm hứa chi, khởi dĩ tử bối ngô tâm tai. (Từ đầu ta đã hứa trong tâm, há thấy chết rồi lại trái với tâm ta ư?)

Người đọc sách mà ngôn hành bất nhất là căn nguyên huỷ hoại văn hoá. 

Giữ chữ tín nhất định phải không lừa già dối trẻ 

Thành tín có thể tiêu tai miễn nạn, gặp hung hoá cát 

Tín là tín nghĩa, cẩn thận giữ đạo nghĩa, ân nghĩa, tình nghĩa.

Chu Thọ Xương từ quan tìm mẹ 

Hoàng Đình Kiên đổ bô cho mẹ. 

Nếu như ta có một cốc nước uống, mẹ ta nhất định có một bát cơm ăn. 

Điền Thế Quốc hiến thận cứu mẹ

 1. DẠY DỖ CON CÁI PHẢI CẨN THẬN LỜI NÓI VIỆC LÀM.

Một lần không cẩn thận, công sức đổ sông biển.

Nếu bất cẩn, làm người sai, làm việc cũng sai 

Một lời nói có thể làm hưng thịnh đất nước, một lời nói cũng có thể mất nước 

Cẩn ngôn thận hành phải từ căn bản mà sửa, căn bản là tâm niệm. 

Trong Đệ Tử Quy là dạy dỗ cẩn ngôn thận hành như thế nào.

 1. BỒI DƯỠNG OAI NGHI ĐI ĐỨNG NẰM NGỒI 

Oai nghi của đạo pháp tự nhiên là oai nghi mạnh khoẻ nhất 

Đứng như tùng.

Đi như gió. 

Ngồi như chuông.

Nằm như cung. 

Vật tiễn vực (Chớ đạp thềm)

Vật bí ỷ (Không đứng nghiêng) 

Vật ki cứ (Chớ ngồi dang) 

Vật diêu bễ (Không rung đùi) 

 1. DẠY DỖ CON TRẺ NHỮNG VIỆC CĂN BẢN VÀ ỨNG ĐỐI 

Từ việc ăn uống, đi đứng mà bồi dưỡng tâm cung kính của trẻ nhỏ. 

Đời sống cũng phải thông quyền đạt biến (tuỳ cơ ứng biến) 

Phải thành tựu tâm hiếu kính của trẻ nhỏ. 

Thấu hiểu lòng người, nói tựa văn chương. 

Xưng hô cần phải cung kính. 

Đối tôn trưởng, vật kiến năng (Với người lớn, chớ khoe tài) 

Lộ ngộ trưởng, tật xu ấp; trưởng vô ngôn, thoái cung lập (Gặp trên đường, nhanh đến chào, người không nói, kính lui đứng) 

Kị hạ mã, thừa hạ xa; quá do đãi, bách bộ dư (Phải xuống ngựa, phải xuống xe, đợi người đi, hơn trăm bước) 

Trưởng giả lập, ấu vật toạ; Trưởng giả toạ, mệnh nãi toạ (Người lớn đứng, nhỏ chớ ngồi; người lớn ngồi, cho phép ngồi)

Tôn trưởng tiền, thanh yếu đê; Đê bất văn, khước phi nghi (Trước người lớn, phải nói nhỏ, nhỏ không nghe, không đúng phép)

Tiến tất xu, thoái tất trì; Vấn khởi đối, thị vật di (Đến phải nhanh, lui phải chậm; Khi hỏi đáp, mắt nhìn thẳng).

 1. DẠY DỖ CON CÁI LỄ NGHI CƠ BẢN.

Lễ là khoảng cách tốt đẹp nhất giữa người và người 

Lễ cùng đạo lý là tương thông.

Có Lễ thì nơi nơi đều kết thiện duyên. 

Học lễ phép quan trọng hay là điểm số quan trọng. 

Trẻ nhỏ học lễ thì tuyệt đối chẳng đần độn. 

Cuộc đời không có Lễ sẽ tăng thêm rất nhiều trở ngại 

Học Lễ nhất định phải từ nhỏ mà làm. 

Lễ nghi cúi chào cung kính. 

Lễ nghi chào hỏi

Lễ nghi khi đi làm khách.

Lễ nghi tiếp đãi khách ở nhà. 

Lễ nghi khi tiếp đãi cán bộ công nhân viên ở trên trường.

Lễ nghi khi tiễn khách. 

Lễ nghi khi cùng ăn cơm với trưởng bối 

Lễ nghi chỗ ngồi 

Lễ nghi khi tiếp điện thoại 

Lễ nghi khi bắt tay. 

Lễ nghi khi giới thiệu khách với chủ. 

Lễ nghi khi đưa và nhận danh thiếp.

Dạy Lễ phải để cho trẻ nhỏ luyện tập trong thực tế. 

Lễ nghi là nơi nơi phải dựa vào sự dụng tâm của chính mình để học tập. 

Người với người chung sống cũng phải học nhẫn nhượng. 

Phải có một tấm lòng khoan thứ.

 1. DẠY CON CÁI LÀM VIỆC NHÀ. 

Chỉ học mà không làm việc nhà thì có tốt không?. 

Biết lao động mới biết cảm ân.

Cần lao có thể giúp cho việc xây dựng quan hệ nhân tế tốt đẹp. 

Lao động sẽ làm tăng thêm lực ý chí của một người 

Phải làm việc nhiều, thân thể mới cường tráng. 

 1. TẬP TÍNH KIÊU XA DÂM DẬT SẼ TẠO THÀNH HẬU QUẢ GÌ CHO CUỘC ĐỜI CON TRẺ?

Thói quen phung phí sẽ làm cho con trẻ không biết Hiếu đạo, không có trách nhiệm.

Trí tuệ của Tiêu Hà đáng được học hỏi

Con người có bốn tập tính gọi là Kiêu Xa Dâm Dật 

 1. GIÚP CHO CON CÁI BIẾT ĐƯỢC GIỚI SẮC. 

Từ nhỏ cắm cái gốc đức hạnh thật tốt 

Trên đầu chữ Sắc (色) là một cái Đao (刀) 

 1. DẠY DỖ CON CÁI Ở NHÀ THÌ PHẢI HẾT SỨC ĐỀ PHÒNG ĐIỀU GÌ?.

Con cái muốn gì mà cho cái đó thì sẽ làm hư hỏng con cái

Chiều con sẽ hại con, cũng lại đến mình.

Yêu thương không có trí tuệ, yêu quá sẽ hại con. 

Trong nhà tránh kiện cáo, kiện cáo cuối cùng ắt tai hoạ.

 1. BỒI DƯỠNG TÂM NHÂN ÁI CỦA CON CÁI ĐỂ XỬ SỰ ĐỐI NGƯỜI TIẾP VẬT. 

Vì sao phải lấy chân tâm để đối nhân xử thế?.

Thường giữ tâm cung kính cảm ân. 

Cảm ân là mang đến niềm vui sướng. 

Tất cả mọi người đều đáng để chúng ta tôn kính.

Dùng tình yêu để thức tỉnh tình yêu.

Dùng chân thành để cảm ơn chân thành.

Bao dung khoan thứ mới có thể khiến người khác hối cải 

Cười chê nhục mạ người khác ngang với mưu sát chính mình. 

 1. ĐỂ CHO CON CÁI TỪ NHỎ HỌC CÁCH BIẾT KHEN NGỢI NGƯỜI KHÁC. 

Kiến nhân thiện, tức tư tề; Túng khứ viễn, dĩ tiệm tê (Thấy người tốt, nên sửa mình; Dù còn xa, cũng dần kịp) 

 1. KHUYÊN CAN TRƯỞNG BỐI PHẢI NÊN CHÚ Ý ĐIỀU GÌ

Khuyên can trưởng bối là bổn phận. 

Thái độ, phương pháp phải thích hợp.

Phải xem ở sự tồn tâm. 

Phải xem thái độ.

Phải dùng đúng phương pháp, đúng thời cơ. 

Phải rất có tính nhẫn nại

Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỉ (Làm mà không được, phản tỉnh chính mình)

Tín nhiệm là tiền đề của khuyên can.

CHUƠNG 4 - VẤN ĐỀ THIÊN (XỬ LÝ VẤN ĐỀ)
 1. KHI CON TRẺ PHẠM LỖI THÌ LÀM THẾ NÀO?

Lúc trẻ nhỏ phạm lỗi chính là cơ hội giáo dục

Phạm lỗi là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?.

 1. CON TRẺ THƯỜNG HAY QUÊN TRƯỚC QUÊN SAU THÌ LÀM THẾ NÀO?

Tập tính ỷ lại sẽ làm hại cả đời của cha mẹ và con trẻ

Việc của bản thân mình làm, phải gánh vác trách nhiệm.

 1. CON TRẺ LƯỜI BIẾNG THÌ PHẢI LÀM SAO?

Lười biếng là kết quả, nguyên nhân là ở đâu.

Khi con cái bắt chước người lớn làm việc thì phải cho chúng sự cổ vũ.

 1. CON TRẺ NÓI DỐI THÌ PHẢI LÀM THẾ NÀO?

Một ngày nói dối chẳng sống nổi 

Con cái nói dối là kết quả, nguyên nhân nằm ở đâu?

Dùng đức hạnh chân thành để cảm hoá. 

 1. CON TRẺ TỰ TƯ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Tự tư là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?

Tự tư là do nuông chiều mà ra.

Tự tư là do học mà ra. 

Con cái tự tư có thể chuyển biến được

Tâm rộng lượng mới có thể nếm được niềm vui của việc cho đi

Ngăn chặn tính bướng bỉnh, tự tư thì phải thận trọng từ ban đầu.

Phương pháp giáo dục phải khéo léo.

 1. CON TRẺ KHÔNG CÓ LỄ PHÉP THÌ PHẢI LÀM SAO?

Thầy giáo và phụ huynh phối hợp dạy dỗ.

Lễ phép rất quan trọng đối với cả đời con cái 

 1. CON TRẺ CÃI LỜI CHA MẸ THÌ PHẢI LÀM SAO? 

“Nhất ngôn cửu đính” (Nói một lời cãi chín lời) là kết quả, nguyên nhân ở đâu?.

Khua môi múa mép tranh biện không thể giải quyết vấn đề

“Cha mẹ dạy phải kính nghe” cũng phải nương vào trí tuệ.

Tăng Tử chịu đòn là bất hiếu.

Làm cho con trẻ hiểu rõ việc dụng tâm khi cha mẹ trách phạt

8. CON TRẺ HAM MÊ CHƠI ĐIỆN TỬ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Từ nhỏ trước kịp thời hướng dẫn “tiên nhập vi chủ”.

Phòng tránh tương đối quan trọng.

Hoàn cảnh là phương pháp “dịch tử nhi giáo” (đổi con mà dạy) 

Ham mê đến mất hết ý chí, cũng sẽ hại chết người

Trưởng dưỡng năng lực phân biệt đúng sai tà chánh cho con trẻ 

Trưởng dưỡng thiện tâm của trẻ nhỏ.

Hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ (Làm có chỗ không được, quay lại cầu chính mình)

 1. CON TRẺ HƯ VINH THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Con trẻ hư vinh là kết quả, nguyên nhân nằm ở đâu?

Niềm vui bắt nguồn từ nội tâm mới là vui thật sự

Mua một bộ quần áo đẹp vui sướng trong bao lâu

Mua một chiếc xe hơi sang trọng vui sướng trong bao lâu?

Mua một căn biệt thự sang trọng là khổ nhiều hay vui nhiều?

Thiếu niên như thiên đường, trung niên như chiến trường, lão niên như nấm mồ, phải vậy không?

Thiếu niên bồi phước, trung niên tạo phước, về già hưởng phước mới là trí tuệ thật sự.

Hư vinh là căn nguyên của bại gia.

Cha mẹ phải có quan điểm thẩm mĩ chính xác 

Có một bộ quần áo đẹp gọi là Đức hạnh, trải qua lâu ngày mà vẫn mới 

 1. CON TRẺ KÉN ĂN THÌ PHẢI LÀM SAO?

Chỉnh đốn ngay lần đầu tiên kén ăn là rất quan trọng.

 1. CON TRẺ NÓI CHUYỆN KHÔNG RÕ RÀNG THÌ PHẢI LÀM SAO?.

Nói chuyện cũng phải học, nói nhiều sẽ thành thục

Nói chuyện muốn lưu loát thì phải nương vào rèn luyện. 

Giới hạn thanh điệu nói chuyện phải huấn luyện. 

Tốc độ, nhịp độ nói chuyện nên vừa phải

Chỉ nói lời trí tuệ, chỉ nói lời an ủi nhẹ nhàng, chỉ nói lời lợi ích cho người khác 

 1. CON TRẺ KHÔNG THÍCH NGHE Ý KIẾN PHẢN DIỆN THÌ PHẢI LÀM SAO?. 

Khen ngợi trẻ nhỏ là một môn học vấn.

Nguyên nhân của “Tiểu thời liễu liễu, đại vị tất giai” là ở đâu?. 

Ngạo bất khả trưởng. 

Cảnh giác kẻo đánh mất mình trong tiếng vỗ tay 

Văn dự khủng, văn quá hân, trực lượng sĩ, tiệm tương thân (nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương, dần gần gũi). 

Chẳng phải rắm cái vội qua sông. 

Người lớn phải làm ra tấm gương tốt về khiêm tốn tiếp nhận lời khuyên. 

 1. CON CÁI BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Cha mẹ phải lấy thân làm gương để dạy Hiếu. 

Cha mẹ và thầy cô hợp tác dạy hiếu. 

Dạy hiếu cũng cần Vợ Chồng cùng phối phợp. 

 1. CON TRẺ KHÔNG CÓ TÂM CẢM ÂN THÌ PHẢI LÀM SAO?. 

Hướng dẫn con cái biết ơn, biết ơn mới có thể cảm ơn. 

Để cho con cái hiểu được cái khổ lúc sinh đẻ của người mẹ 

Hướng dẫn con cái hiểu được ân đức nuôi dưỡng, dạy dỗ của cha mẹ. 

Con lớn mẹ đã già, già càng lo cho con. 

Dạy dỗ trẻ nhỏ làm sao để báo đáp ân đức cha mẹ. 

 1. CON TRẺ THÍCH ĂN QUÀ VẶT THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Bệnh từ miệng vào nên phải điều độ. 

Mười loại thức ăn rác

Ăn đêm đối với cơ thể không tốt

 1. CON TRẺ THÍCH NGỦ DẬY MUỘN THÌ PHẢI LÀM SAO?.

Triêu khởi tảo, dạ miên trì (Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ) 

Tóc đen không gắng mà siêng học, bạc đầu mới hối đọc trễ rồi. 

Con người vì sao lại lãng phí thời gian, nguyên nhân là ở đâu?.

Con cháu thích ngủ dậy muộn, gia phong nhất định suy bại 

Nếu muốn có thành tựu, nên trân quý thời gian. 

 1. CON TRẺ KHÔNG CHÚ TRỌNG VỆ SINH THÌ PHẢI LÀM SAO?

Yêu quý cơ thể là thực hành Hiếu đạo.

Tôn trọng bản thân là tôn trọng người khác 

 1. CON TRẺ KHÔNG ƯA GỌN GÀNG SẠCH SẼ THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Năng lực sống và thói quen tốt đối với cả đời con trẻ tương đối quan trọng.

Tự trọng rồi mới trọng người 

Quần áo dung mạo có ảnh hưởng đến vận mệnh của một con người

Quần áo cũng ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của một người

“Đệ tử quy” là quản lý học căn bản, bồi dưỡng thói quen tốt cho trẻ nhỏ phải từ đây mà bắt tay vào làm.

Thói quen tốt phải bồi dưỡng từ nhỏ.

Phương pháp là làm việc nhiều. 

 1. TÍNH CÁCH CON TRẺ NÓNG NẢY HẤP TẤP THÌ PHẢI LÀM SAO?

Tâm đã chết rồi, không còn nhạy bén nữa, chính là vội vàng, bận rộn. 

Phương pháp đối trị là việc bận nhưng tâm không bận. 

Phương pháp đối trị là hoà hoãn. 

Phương pháp đối trị là cha mẹ phải làm một tấm gương tốt 

 1. CON TRẺ CHÚ TRỌNG VÀO ĂN MẶC THÌ PHẢI LÀM SAO?. 

Mặc quần áo hà tất phải hư vinh. 

Hướng dẫn con trẻ xây dựng thẩm mĩ quan chính xác. 

Quần áo mặc không phù hợp, sẽ tạo nghiệp chuốc lấy hoạ. 

Để cho trẻ nhỏ hiểu được bệnh tật là phần nhiều là từ ăn uống mà ra. 

Xa xỉ là nguyên nhân của hại thân bại gia.

 1. CON TRẺ LƠ ĐỄNH CẨU THẢ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Nuôi dưỡng tâm cung kính nhân ái của con trẻ.

Rèn luyện cho con trẻ thực hành việc cẩn thận với bản thân, quý tiếc đồ vật 

Từ việc nhỏ cũng phải hết sức “thận độc” (thận trọng khi một mình)

 1. CON TRẺ LÀM VIỆC CẨU THẢ THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Khuyến khích trẻ nhỏ tự mình dùi mài, tự mình khích lệ là việc rất quan trọng. 

Phải để cho con cái nhân việc sai sót cẩu thả mà gánh vác trách nhiệm.

Từ việc nhỏ mà chỉnh đốn thói quen xấu “làm qua loa xong chuyện” của trẻ nhỏ.

Đãi người tiếp vật đều không được sơ sài qua loa. 

 1. CON TRẺ KHÔNG TRÂN QUÝ THỜI GIAN THÌ PHẢI LÀM SAO?. 

Phải thiện xảo phương tiện mà mở đường chỉ lối

Vừa mới bắt đầu phải để cho chúng lập đinh chí hướng trước. 

Nắm bắt cơ hội, phụ huynh và thầy cô giáo phối hợp dạy dỗ.

Đời người quan trọng nhất chính là nắm bắt được thời gian học tập giáo huấn của Thánh Hiền.

Phải nên trân quý thời gian như thế nào?

 1. CON TRẺ DỄ NỔI NÓNG THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Trẻ nhỏ dễ nổi nóng là kết quả, nguyên nhân là ở đâu?.

Phát cáu sẽ có kết quả thế nào?. 

Làm sao đối trị sân khuể, nộ khí (bực tức)?.

 1. CON TRẺ NGẠO MẠN THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Ngạo mạn là kết quả, nguyên nhân ở chỗ nào?.

Nghe lời nói tốt nhiều sẽ nuôi lớn ngạo mạn.

Phải chú ý hướng dẫn từ nhỏ.

 1. ANH EM, CHỊ EM KHÔNG HOÀ MỤC THÌ PHẢI LÀM SAO?

Đối xử bình đẳng, thưởng phạt phân minh.

Cùng học cùng biết là phương pháp tốt nhất

LỜI KẾT